Литвинова-Бартош Пелагея Яківна — Енциклопедія Сучасної України

Литвинова-Бартош Пелагея Яківна

ЛИТВИ́НОВА-БА́РТОШ Пелагея Якiвна (крипт. – П. Л-ва; 03(15). 10. 1833, х. Теребень Глу­хiв. пов. Чернiг. губ., нині Глухів. р-ну Сум. обл. – 08(21). 09. 1904, с. Землянка, нині Глухiв. р-ну) – фольклорист, етнограф, мистецтвознавець. Дійс. чл. НТШ. Чл.-кор. Париз. антропол. т-ва (1903). Навч. 1843–45 у пансіоні Г. Серебрякової у м. Шостка (нині Сум. обл.), закін. Єлисаветин. iн-т для шляхет. дівчат у Мос­кві (1852). Учителювала у с. Некрасове (нині Глухiв. р-ну), Глухові, с. Землянка (від 1886). До­сліджувала нар. звичаї, обряди, мист. традиції і писанкарство. Вивчала нар. медицину, умови виховання дiтей, побут, домаш­нi промисли селян. Збирала пи­санки, рушники, плахти. Пiдго­тувала опис давнiх укр. свят зимового циклу нар. календаря. Авторка зб. «Оповідання для дітей про домашніх тварин», уклала кн. «Азбука для народ­ных школ: Составлена по звуковому методу для наглядного обучения» (обидві – Київ, 1877). Переклала комедії Ж.-Б. Мольє­ра «Жорж Данден, або Обдурений чоловік» (під назвою «Гриць­ко Дендрик, або Одарчин чоловік») та «Лікар мимоволі» («Знахар поневолі»). Вміщувала статті у г. «Киевлянин», «Неделя» (Глухів).

Пр.: Русские народные узоры. Вып. 1: Малорусские узоры Черниговской и Полтавской губернии. К., 1877; Южно-русский народный орнамент. Вып. 1: Черниговской губернии Глуховский уезд: Узоры, вышиванья, тканья и рисования. К., 1878; 1899; Сборник народных рус­ских узоров для женских рукоделий. К., 1879; Еще о старинных трактах или дорогах в Южной России // КС. 1883. № 3; Криница – богиня плодородия у северян // Там само. 1884. № 4; Как сажали в старину людей старых на лу­бок // Там само. 1885. № 6; Как землян­цы потеряли свою «вольницу» // Там само. 1886. № 6; Закрутки заломы // Там само. 1899. № 3; Весiльнi обряди i звичаї у селі Землянцi Глухівського повіту на Чернiгiвщинi // Мат. до укр.-рус. етнольогiї. Л., 1900. Т. 3; Русские народные узоры. Вып. 2: Черниговская губерния (уезды: Конотопский, Кролевецкий, Новгород-Северский и Стародубский). Х., 1902; К истории оспо­прививания в Малороссии // КС. 1904. № 5; Очерк из жизни старосветских помещиков // Там само. № 7–8; Малоросійські святки // Наука i сусп-во. 1989. № 12.

Лiт.: Грушевський М. С. П. Литви­нова-Бартош (некролог) // Зап. НТШ. 1904. Т. 62, кн. 6; Спаська Ї. Пелагея Яківна Литвинова (Нарис її життя та праці за її рукописними документами) // Етногр. вiсн. К., 1928. Кн. 7; Малин­ка О. Мої спогади про П. Я. Литвинову // Там само; Борисенко В. Рiздвянi коляд­ки: З неопублiков. спадщини П. Я. Литви­нової-Бартош // Наука i сусп-во. 1989. № 12; Терлецький В. З берегів Шостки. С., 1995; Сапухіна Л. П. Штрихи до біо­графії П. Я. Литвинової-Бартош (За до­­кументами Сумського краєзнавчого музею) // Сум. старовина. 1999. № 5–6; Шудря Є. З життєпису дослідниці укра­їнських старожитностей ХІХ ст. (Листу­вання П. Литвинової з Ф. Вовком) // НТЕ. 1999. № 5–6.

В. В. Терлецький

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
В. В. Терлецький . Литвинова-Бартош Пелагея Яківна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55220 (дата звернення: 13.06.2021)