Литовченко Олексій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Литовченко Олексій Федорович

ЛИТО́ВЧЕНКО Олексій Федорович (29. 11. 1930, с. Антоново-Кодинцеве, нині смт Комінтернівське Одес. обл. – 16. 10. 2011, Дніпропетровськ) – гідролог. Д-р геогр. н. (1986), проф. (1987). Закін. Одес. ун-т (1954). Відтоді працював в установах Упр. гідрометслужби Казах. РСР: 1958–65 – нач. Алма-Атин. селесток. станції; 1965–66 – у Казах. н.-д. гідрометеорол. ін-ті; 1966–77 – ст. н. с., зав. лаб. водного балансу Казах. н.-д. ін-ту плодівництва та виноградарства; водночас 1971–77 – зав. каф. гідрології суші Ка­зах. ун-ту (усі – Алма-Ата, нині Алмати); 1978–88 – проф. каф. гідрології та гідрогеології Укр. ін-ту інж. водного госп-ва (Рівне); 1988–2007 – зав., 2007–11 – проф. каф. с.-г. гідротех. меліорацій, водночас 1988–2001 – декан гідромеліорат. ф-ту Дніпроп. аграр. ун-ту. Розробляв метод. основи проведення, ана­лізу й узагальнення фіз. моделювання та розрахунку осн. еле­ментів водного балансу гірських водозборів.

Пр.: Вопросы гидрологии горных ра­йонов. Алма-Ата, 1971 (спів­авт.); Гідрологія і гідрометрія: Навч. посіб. К., 1985 (спів­авт.); Экспериментальное изучение элементов водного баланса горных водосборов: Учеб. пособ. К., 1986; Инженерная гидрология и регулирование стока: Учеб. пособ. Дн., 1993. Т. 1; 1994. Т. 2; Ресурсы почвенной влаги Днепропетровской области. Дн., 2001; Агрогидрометеорологический метод расчета влажности почвы и водосбе­регающих режимов увлажнения оро­­шаемых сельскохозяйственных куль­тур в степи и лесостепи Украины. Дн., 2011.

Літ.: Кобець А. С. Засновник наукової школи з гідрології ґрунтів. Надзви­чайна особистість // Вісн. Дніпроп. аграр. ун-ту. 2011. № 2; Ткачук А. В. та ін. Непере­вершений учитель. Вимогливий керівник. Відвертий наставник // Там само; Гончаренко М. П. Всебічно обізнана, відповідальна, добропорядна людина // Там само.

С. В. Кагадій


Покликання на статтю