Ліберман Овсій Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Ліберман Овсій Григорович

ЛІ́БЕРМАН Овсій Григорович (20. 09(02. 10). 1897, м. Славута Поділ. губ., нині Хмельн. обл. – 11. 11. 1981, Хар­­ків) – економіст. Чоловік Р. Горовиць. Д-р екон. н. (1956), проф. (1959). Закін. г-зію в Києві (1915), юрид. ф-т Київ. ун-ту (1920), маш.-буд. ф-т Хар­­ків. інж.-екон. ін-ту (1933). Під час навч. працював статистиком Все­­рос. земської спілки, секр. Київ. міської продовол. управи, секр. губерн. Держ. контролю; від 1921 – співроб. Наркомату робітн.-селян. інспекції УСРР (Харків); 1924–25 і 1929 перебував у наук. відрядженнях у Німеччині (вивчав облік вироб-ва). Очолював лаб. обліку і аналізу вироб-ва, створив першу в країні станцію машин. обліку на з-ді «Серп і Молот» у Харкові. 1933–62 (з перервами) – зав. каф. економіки та орг-ції маш.-буд. вироб-ва Харків. інж.-екон. ін-ту; від 1963 – проф. каф. планування, статистики і обліку Харків. ун-ту. 1938 заарешт. за звинуваченнями у шпигунстві й тероризмі, однак незабаром виправданий і звіль­­нений. Від кін. 1940-х рр. на пром. підпр-вах Харкова та Хар­­ків. обл. вів роботу із вдосконалення та покращення госп. діяльності, 1959 при Харків. інж.-екон. ін-ті організував Н.-д. лаб. з економіки й планування пром-сті Харків. раднаргоспу. За резуль­­татами дослідж. сформулював пропозиції щодо реформування госп. механізму пром-сті СРСР, які подав у вигляді доповід. записки до ЦК КПРС і виклав у ст. «План, прибыль, премия» // «Правда», 1962, 9 сентября, що викликала широку екон. дискусію. Виступав за розширення самостійності підпр-в, формування планів на основі замовлень (зокрема й держ.), запровадження винагород і частк. самофінансування за рахунок прибутку. Його ідеї використав голова РМ СРСР О. Косигін, який намагався реформувати рад. економіку.

Пр.: За эффективный и простой учет производства. Х., 1933; Нормативний облік у виробництві. Х., 1933; Внутризаводской хозяйственный расчет в машиностроении. Москва, 1949 (спів­авт.); Ускорение оборачиваемости обо­­ротных средств социалистического предприятия. Х., 1949; Внутризаводской хозрасчет. Москва, 1950; Эконо­­мические методы повышения эффек­­тивности общественного производст­­ва. Москва, 1970 (англ. мовою – 1971).

Літ.: Памяти Е. Г. Либермана // Эко­­номика и орг-ция пром. производст­­ва. 1983. № 2; Михайличенко Д. Ю. Все­­украинский институт труда и становление харьковской школы научного менеджмента (1921–1930 гг.) // Гілея: Зб. наук. пр. К., 2012. Вип. 60, № 5.

В. С. Найдьонов


Покликання на статтю