Колесник Валерій Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Колесник Валерій Євгенович

КОЛЕ́СНИК Валерій Євгенович (11. 02. 1946, Відень) – гірничий інженер-електрик, фахівець у галузі екології та охорони довкілля. Д-р тех. н. (2003), проф. (2005). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1970), де від 1971 й працює (нині Нац. гірн. ун-т): від 2003 – проф. каф. екології. 1964–67 – у Дніпроп. філії Ін-ту автоматики; 1970–71 – у проектно-конструктор. ін-ті «Електроважбудпроект» (Дніпропетровськ). Основні напрями наук. досліджень: удосконалення методів і засобів охорони вироб. та навколиш. середовищ, зокрема контролю параметрів атмо­сфери, запиленості атмо­сфер. повітря; матем. моделювання процесів розповсюдження забруднюючих речовин у довкіллі, зокрема пром. пилу, при­зем. озону.

Пр.: Расчет параметров двухслой­ных полипропиленовых фильтров для условий угольных шахт // Сб. науч. тр. Нац. горной академии Украины. 2004. Т. 1, № 19; Учет дисперсного состава промышленной пыли при компьютерном прогнозе ее рассеивания и оседания в атмосфере // Вісн. Криворіз. тех. ун-ту. 2007. Вип. 18; Моделирование динамики приземного озона по данным непрерывных наблюдений с учетом метеорологических условий // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. 2008. № 2; Особенности локализации пылевых выбросов в атмосферу гидроорошением // Зб. наук. пр. Нац. гірн. ун-ту. 2009. № 32 (усі – спів­авт.).

О. Є. Хоменко


Покликання на статтю