Лілієнфельд Юліус-Едґар — Енциклопедія Сучасної України

Лілієнфельд Юліус-Едґар

ЛІЛІЄНФЕ́ЛЬД Юліус-Едґар (Lilienfeld Julius Edgar; 18. 04. 1882, Львів – 28. 08. 1963, м. Шарлотта-Амалія, Аме­ри­канські Вірґінські Острови) – фізик-експериментатор. Навч. в Ун-ті Фрідріха-Вільгельма у Берліні (1900–04). Від 1905 пра­цював у Ін-ті фізики Ляйпциз. ун-ту (Німеччина). У цьому ж році отримав ступ. д-ра філософії (захистив дис. на тему «Чутливий метод кількісного спектрального аналізу газових сумішей»). Від 1916 – проф. У подальшому в Ляйпцизі його наук. інтереси були пов’язані з дослідж. електрич. розрядів між метал. електродами у вакуумі. 1926 пере­їхав у США, де обійняв посаду дир. Ерґон. дослідн. лабораторій у м. Малден (шт. Массачусетс). 1934 отримав амер. громадянство. Наук.-практич. доробок в амер. період його діяльності: дослідж. транзистор. структур метал–оксид–напівпровідник, розроблення високо­вакуум. мініатюризов. рентґенів. трубок і технології виготовлення електролітич. конденсаторів. За період наук. діяльності отримав 60 патентів. Активно спілкувався з видат. ученими свого часу. Співпрацював з винахідником і виробником стратостатів Ф. Цеп­пеліном, листувався з А. Айн­штайном. 1988 Амер. фіз. т-вом засн. премію ім. Л. Автор і спів­автор низки наук. праць, зокре­ма «Distribution of conductivity wi­thin dielectric films on alumi­ni­um» («J. Electrochemical Sot.», 1953, vol. 100, № 5).

А. С. Волошиновський

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
А. С. Волошиновський . Лілієнфельд Юліус-Едґар // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55483 (дата звернення: 07.05.2021)