Колесников Володимир Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Колесников Володимир Григорович

КОЛЕ́СНИКОВ Володимир Григорович (14. 03. 1947, с. Поповичі Ковел. р-ну Волин. обл.) – гірничий інженер-механік. Д-р тех. н. (1992). Премія ім. О. Динника НАНУ (1996). Закін. Дніпроп. ун-т (1969). Пра­цював 1970–2002 в Ін-ті гео­тех. механіки НАНУ (Дніпропетровськ): пров. н. с. (1986–94, 1996–99), зав. лаб. механіки ге­­тероген. гірського масиву (1994–96), зав. відділу гірн. аерогазодинаміки (від 1999). Від жовтня 2002 за станом здоров'я не пра­цює. Наук. дослідження: механіка гірських порід; динамічні явища в шахтах, їхнє прогнозування та попередження; нетрадиц. способи ведення гірн. робіт з видобутку корис. копалин.

Пр.: Механика разрушения горного массива и использование его энергии при добыче полезных ископаемых. Мос­ква, 2001; Состояние метано­угольной среды при импульсном изменении дав­ления // Геотех. механика: Межвед. сб. науч. тр. Ин-та геотех. механики НАНУ. Дн., 2002. Вып. 34; Некоторые закономерности сдвижения горного массива при обработке одиночного крутого пласта // Там само. Вып. 35 (усі – спів­авт.).

В. Г. Перепелиця


Покликання на статтю