Лісецький Віталій Адамович — Енциклопедія Сучасної України

Лісецький Віталій Адамович

ЛІСЕ́ЦЬКИЙ Віталій Адамович (14. 05. 1940, Вінниця) – лікар-анестезіолог. Д-р мед. н. (1984), проф. (1993). Закін. Вінн. мед. ін-т (1962). Працював в Укр. НДІ туберкульозу та груд. хірургії (нині Ін-т фтизіатрії і пульмології НАМНУ, 1962–71); водночас від 1965 – у Нац. мед. академії післядиплом. освіти: від 1994 – проф. каф. анестезіології та реаніматології; 1971–94 – зав. відділу анестезіології, інтенсив. терапії та гемосорбції Укр. НДІ онкології та радіології (нині Нац. ін-т раку); від 1998 – проф. каф. анестезіології та реа­німатології Укр. військ.-мед. академії (усі – Київ). Наук. дослідження: анестезіол. забезпечення операцій в онкол. хворих; застосування оксибаротерапії у лікуванні вад серця; вплив опромінення на стан онкол. хворих, профі­лактика й лікування ускладнень після інтенсив. та напівтотал. опромінення; методи лікування болю в інкурабел. хворих.

Пр.: Вспомогательная терапия онкологических больных. К., 1988; Профилактика осложнений и коррекция го­меостаза при крупнопольной лучевой терапии онкологических больных // Мед. радиология. 1990. № 7; Анестезіологія та реаніматологія: Навч. посіб. К., 2012; Тактика протибольової терапії у інкурабельних онкологічних хворих // Острые и неотлож. состояния в практике врача. 2013. № 1 (усі – спів­авт.).

Р. І. Гош


Покликання на статтю