Колесников Лев Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Колесников Лев Олександрович

КОЛЕ́СНИКОВ Лев Олександрович (17. 05. 1924, м. Таганрог, РФ – 05. 03. 1985, Харків) – фахівець у га­­лузі авіаційної механіки. Д-р тех. н. (1967), проф. (1968). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Харків. авіац. ін-т (1951), де відтоді й працював: зав. каф. міцності літал. апаратів (1965–77) та теорії автоматизов. проектування (1977–85). Вивчав питання автоматизації дослідж. міцності та матем. тео­рії систем цілеспрямов. дії.

Пр.: О комплексе прочности: Функциональная система расчета на прочность // Прочность конструкцион. эле­ментов летател. аппаратов. Х., 1973; Адекватное математическое описание системных образов инженерных объектов // Изв. вузов. Авиац. техника. 1977. № 1; Усвидматика – субсистема системы фундаментальных наук // Теория автоматизированного проектирования: Темат. сб. науч. тр. Х., 1980. Вып. 2; Естественно-научное в автоматизации интеллектуального труда // Там само. 1984. Вып. 5; Основы теории системного подхода. К., 1988.

П. О. Фомичов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
П. О. Фомичов . Колесников Лев Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5567 (дата звернення: 16.09.2021)