Колесников Олександр Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Колесников Олександр Андрійович

КОЛЕ́СНИКОВ Олександр Андрійович (10. 11. 1938, Харків – 15. 10. 2000, м. Ял­та АР Крим) – мовознавець. Д-р філол. н. (1990), проф. (1991). Закін. Ростов. ун-т (РФ, 1968). Працював 1972–79 у Полтав. пед. ін-ті: від 1978 – доц. каф. рос. мови; в Ізмаїл. пед. ін-ті (Одес. обл.): 1979–84 – зав. каф. рос. та укр. мов, від 1988 – зав. каф. заг. мовознавства та слов'ян. мов, водночас 1992–93 – проректор з навч. роботи, від 1997 – проректор з наук. роботи. Наук. дослідження: заг. мовознавство, теор. граматика су­час. рос. мови, соціолінгвістика. Автор навч. посібника «Лекции по общему языкознанию» (Измаил, 1997). Гол. ред. «Наукового вісника Ізмаїльського державного педагогічного інституту» (1997–2000).

Пр.: О понятии грамматической фор­мы и грамматикализованного значения в аспекте семиотики // Рус. язы­кознание. 1982. Вып. 5; Міжрівнева си­­нонімія та теорія граматичного значен­ня // Мовознавство. 1985. № 1; Семан­тическое обеспечение грамматических форм имен существительных русского языка. К., 1988; Аналитизм в грам­матической системе современного рус­ского языка. Измаил, 1992; Етномовна ситуація і питання мовної політики в Українському Придунав'ї // 4-й Міжнар. конгрес україністів: Південь України. Доп. та повідомлення. О., 1999.

Літ.: Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту: Пам'яті гол. ред. проф. О. Колесникова (1938–2000). Ізмаїл, 2001. Вип. 10; Кочерган М. П. О. А. Колесников як граматист // Наук. вісн. Ізмаїл. гуманітар. ун-ту. 2008. Вип. 25.

А. О. Колесников


Покликання на статтю