Колесников Олександр Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Колесников Олександр Володимирович

КОЛЕ́СНИКОВ Олександр Володимирович (05. 01. 1948, с. Солонець-По­­ляна Бєлгород. обл., РФ) – економіст. Д-р екон. н. (1992), проф. (2007). Закін. Харків. інж.-буд. ін-т (1975). Відтоді працював на вироб-ві; від 1989 – в Укр. академії залізнич. транспорту (Хар­ків): від 1995 – зав. каф. фінансів. Досліджує проблеми підвищення ефективності капітал. вкладень та інвестиц. діяльності на підпр-вах залізнич. транс­порту і транс­порт. буд-ва.

Пр.: Методические рекомендации по комплексному планированию и сти­мулированию снижения себестоимос­ти и их практического применения. К., 1988; Комплексне планування собівар­тості у будівництві. К., 1991; Основи наукових досліджень: Навч. посіб. Х., 2008; Ціноутворення: Навч. посіб. 4-е вид. К., 2010; Економіко-фінансова діяльність будівельних підприємств: Навч. посіб. Х., 2010.

Л. П. Ватуля


Покликання на статтю