Лісяний Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Лісяний Микола Іванович

ЛІСЯНИ́Й Микола Іванович (06. 04. 1946, с. Лосятин Васильків. р-ну Київ. обл.) – лікар-імунолог. Д-р мед. н. (1981), проф. (1989), чл.-кор. НАМНУ (2011). Засл. діяч н. і т. України (1996). Премія ім. О. Бо­гомольця АН УРСР (1984). Закін. Київ. мед. ін-т (1968), де від­тоді й працював. 1974–81 – ст. н. с. центр. н.-д. лаб. Київ. ін-ту удосконалення лікарів; від 1981 – засн. і зав. відділу нейроімунології Ін-ту нейрохірургії НАМНУ (Київ). Досліджує зміни імун. системи при нейрохірург. захво­рюваннях, питання нейроонкології, лікування черепно-мозк. травми та її наслідків, епілепсії, паркінсонізму, дит. церебрал. па­­ралічу, вроджених вад розвитку ЦНС, розсіяного склерозу. Запропонував концепцію нейроген. імунодефіциту та шляхи його корекції, гіпотезу про місц. імунну систему головного мозку. На основі вивчення дії радіонуклідів на ЦНС обґрунтував тео­рію післярадіац. енцефалопатії (спів­авт.), описав роль імун. реак­цій у розвитку енцефалопатій. Довів значення нейроаутоімун. процесів у патогенезі черепно-мозк. травми та розсіяного скле­розу. Під кер-вом Л. впровадже­но в практику низку імуномодуляторів і специфіч. препаратів для імунотерапії злоякіс. пухлин головного мозку та лікування післяоперац. вторин. імунодефі­циту. Розробляє новий напрям в імунології та клітин. терапії – вивчення імун. властивостей ге­­мопоетич. та нейроген. стовбур. клітин.

Пр.: Антитела и регуляция функций организма. 1986 (спів­авт.); Пострадиационная энцефалопатия. 1993 (спів­авт.); Современные проблемы патогенеза черепно-мозговой травмы. 1996 (спів­авт.); Хронічний вплив малих доз опромінення на нервову систему. 1998 (спів­авт.); Имунная система головного мозга. 1999; Иммунология и иммунотерапия рассеянного склероза. 2003; Нейрогенная дифференцировка ство­ловых клеток. 2005 (спів­авт.); Иммуно­логия и иммунотерапия злокачествен­ных опухолей головного мозга. 2011 (усі – Київ).

В. І. Цимбалюк


Покликання на статтю