Колесников Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Колесников Олександр Іванович

КОЛЕ́СНИКОВ Олександр Іванович (28. 10(09. 11). 1888, с. Веселі Терни Верхньодніпров. пов. Катеринослав. губ., нині Криворіз. міськради Дніпроп. обл. – 1972, м. Ґаґра, Абхазія, Грузія) – дендролог, фахівець у галузі лісівництва. Д-р с.-г. н. (1938, без захисту дис.), проф. (1938). Закін. Харків. ін-т с. госп-ва і лісівництва (1915), де й працював від 1918: від 1921 – проф., декан ліс. ф-ту, проректор, ректор; водночас 1925–29 – заст. нач. Всеукр. упр. лісами. 1930 зазнав репресій. 1931 заснував ф-т садово-парк. арх-ри, 1932–34 – проф. Харків. худож. ін-ту; зав. сектору зеленого буд-ва ВНДІ комунал. госп-ва та однойм. відділу проект. ін-ту «Діпромісто» (брав участь у створенні про­­ектів реконструкції Харків. саду ім. Т. Шевченка, озеленення та укріплення схилів правого берега Дніпра у Києві, ландшафт. дизайну Шевченків. гори в Кане­ві, рослин. оформлення Харків. палацу піонерів; усі – 1930-і рр.); 1934–42 – проф. каф. ботан. ос­­нов парк. буд-ва Харків. ін-ту інж. комунал. буд-ва; 1944–46 та 1950–60 – заст. дир. з наук. роботи Сочин. н.-д. ліс. станції (РФ); 1946–49 – зав. каф. декор. садівництва Моск. с.-г. академії; водночас – зав. фітохім. лаб. Центр. аптеч. НДІ (Мос­ква); 1960–66 – заст. дир. з наук. роботи Абхаз. н.-д. ліс. станції (м. Очам­чіра). Вивчав дендрофлору Пд. СРСР, питання статистики і екон. політики у ліс. госп-ві. Займався формуванням сортименту декор. рослин для використання в зеленому буд-ві. Брав участь у створенні парків в Україні, РФ, на Чорномор. узбережжі Кавка­зу та Криму.

Пр.: Про розведення найвигідніших порід дерев на Україні // Укр. лісовод. 1928. № 8–9(24–25); Материалы к основному порайонному ассортименту деревьев и кустарников для зеленого строительства Украины // Сб. работ по зеленому строительству. Х., 1934 (спів­авт.); Пересадка больших деревьев. Мос­ква, 1939; Архитектура парков Кавказа и Крыма. Мос­ква, 1949; Культура авокадо. Mосква, 1950.

Літ.: Железняков Г. Ф. Об авторе и книге // Колесников А. И. Сосна пи­­цундская и близкие к ней виды. Мос­ква, 1963; Трипутина Н. П. Профессор А. И. Колесников: страницы жизни и деятельности. Х., 2011; Липшиц.

Н. П. Трипутіна


Покликання на статтю