Колесниченко Віра Анатоліївна — Енциклопедія Сучасної України

Колесниченко Віра Анатоліївна

КОЛЕСНИЧЕ́НКО Віра Анатоліївна (28. 11. 1957, Харків) – ортопед-травматолог. Д-р мед. н. (2001). Закін. Харків. мед. ін-т (1982). Відтоді працює в Ін-ті патології хребта та суглобів НАМНУ (Харків): від 2001 – зав. відділу наук.-мед. інформа­ції. Досліджує клін. перебіг, проб­леми прогнозування та лікування диспластич. захворювань хреб­та, а також ранньої діагностики і профілактики його структурно-функціон. порушень.

Пр.: Клинико-рентгенологические про­явления и основные принципы лечения больных остеохондропатией по­­звоночника // Междунар. мед. журн. 1999. № 3; Эволюция структурных и функциональных изменений поясничного сегмента при диспластических заболеваниях позвоночника // Вест. травматологии и ортопедии им. Н. При­­орова. 2002. № 3 (спів­авт.); Динамический постуральный баланс: вари­анты нормы и механизмы компенсации гравитационных нагрузок // Мат. 15-го з’їзду ортопедів-травматологів України. Дн., 2010 (спів­авт.).

І. В. Голубєва

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
І. В. Голубєва . Колесниченко Віра Анатоліївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5600 (дата звернення: 28.09.2021)