Колесниченко Олексій Никифорович — Енциклопедія Сучасної України

Колесниченко Олексій Никифорович

КОЛЕСНИЧЕ́НКО Олексій Никифорович (28. 03. 1923, Харків – 14. 05. 1985, там само) – правознавець. Батько Ю. Колесниченка. Д-р юрид. н. (1967), проф. (1968). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Харків. юрид. ін-т (1948), де відтоді й працював: 1957–82 – зав., 1982–85 – проф. каф. криміналістики. Досліджував проблеми криміналіст. техніки, тактики та методики розслідування окремих видів злочинів.

Пр.: Предъявление личности для опознания на предварительном следствии. Х., 1955; Роль следственных вер­сий и построение их при расследовании преступлений, Х., 1957; Криминалистика: Учеб. Москва, 1958; 1962; 1963; Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Х., 1965; 1976; Криміналістика: Під­руч. К., 1973; Криминалистика: Учеб. К., 1988 (спів­авт.).

Літ.: Коновалова В. Е. Алексей Никифорович Колесниченко – ученый, пе­дагог, создатель научной школы в кри­миналистике // Ученые зап. Таврич. ун-та. Сер. Юрид. науки. 2006. Т. 19(58), № 2.

А. П. Гетьман

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. П. Гетьман . Колесниченко Олексій Никифорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5605 (дата звернення: 27.09.2021)