Логвиненко Микола Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Логвиненко Микола Васильович

ЛОГВИНЕ́НКО Микола Васильович (14. 10. 1914, м. Короча Курс. губ., нині Бєлгород. обл., РФ – 1998, С.-Пе­тербург) – геолог. Батько В. Лог­виненка. Д-р геол.-мінерал. н. (1949), проф. (1950). Держ. пре­мія СРСР (1976). Закін. Харків. ун-т (1937), де відтоді з перервою й працював: 1952–64 – проф. каф. мінералогії та кристалогра­фії, зав. каф. петрографії. 1944–52 – у Харків. гірн. ін-ті: 1944, 1947–49 – зав. каф. геології, 1945–46 – доц. каф. підмурів і фундаментів, 1949–52 – зав. каф. геології та гідрогеології; за сумісн. 1952–55 – проф. Харків. ін-ту інж. залізнич. транс­порту; 1967–88 – засн. і зав. каф. літології та мор. геології, 1988–98 – проф. каф. літології, мор. та нафт. геології С.-Пе­тербур. ун-ту; водночас від 1964 очолював відділ геології вугілля Всесоюз. н.-д. геол.-розв. ін-ту (Ленінград, нині С.-Пе­тербург). Досліджував мінерали осад. порід, теригенні осад. породи, донні осади океанів, літологію та літодинаміку прибереж. зони морів, вторинні зміни осадів і порід. Виявив осн. закономірності діагенезу та постдіагенет. процесів.

Пр.: Литология и палеогеография продуктивной толщи донецкого карбона. Ленинград, 1953; Введение в методику исследования осадочных пород. Х., 1957; Литология и генезис таврической формации Крыма. Ленинград, 1961 (спів­авт.); Петрография осадочных пород: Учеб. Москва, 1967; 1976; 1984; Постседиментационные изменения оса­дочных пород. Ленинград, 1968; Перио­дические процессы в геологии. Ленин­град, 1976 (спів­авт.); Морская геология: Учеб. пособ. Ленинград, 1980; Ме­­тоды определения осадочных пород. Ленинград, 1986 (спів­авт.); Образование и изменение осадочных пород на континенте и в океане. Ленинград, 1987 (спів­авт.); Литология и литодинамика современных осадков восточной части Финского залива. Ленинград, 1988 (спів­авт.); Введение в геохимию экзогенных процессов: Учеб. пособ. С.-Пе­тербург, 1997.

Літ.: Литология и палеография. Вып. 5: Сб. науч. тр., посвященный 80-летию проф. Н. В. Логвиненко. С.-Пе­тербург, 1997; Соловьев В. О. Харьковская геологическая школа, ее роль в изучении и освоении нефтегазовых месторождений. Х., 2014.

В. А. Пересадько

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
В. А. Пересадько . Логвиненко Микола Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=56103 (дата звернення: 25.10.2021)