Логвинович Георгій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Логвинович Георгій Володимирович

ЛОГВИНО́ВИЧ Георгій Володимирович (28. 01(10. 02). 1913, с. Леонтьєво, нині Смолен. обл., РФ – 10. 02. 2002, Москва) – фахівець у галузі гідромеханіки. Д-р тех. н. (1954), проф. (1957), акад. АН УРСР (1967). Премія ім. М. Жуковського (1965, 1991). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. Моск. ун-т (1935). Від 1936 – на конструктор. роботі, зокрема від 1945 – у гідродинам. відділі Центр. аеро­гідродинам. ін-ту (ЦАГІ, Мос­ква); водночас викладав у Моск. енергет. та фіз.-тех. ін-тах. 1966–71 – дир. Ін-ту гідромеханіки АН УРСР, залишаючись нач. відділу в ЦАГІ, після повернення у Мос­кву – кер. відділу і консультант дир. Ін-ту. Осн. напрям наук. дослідж. – гідродинаміка великих швидкостей. Вивчав явища швидкого занурення тіла в рідину і розвитку каверн (порожнин). Розвинув теорію глісування (ковзання) та зрив. обтікання тонких тіл, заг. теорію підвод. крил з безконеч. кавернами, виконував дослідж. зі створення профілю підвод. крила тощо. Заклав основи гідродинаміки плавання риб і мор. тварин. Розробив нові способи моделювання та оптимізації кавітац. течій. Під час роботи в Украї­ні Л. плідно працював у галузі гідродинаміки великих швидкостей, де отримав результати першоряд. значення в теорії течій з вільними границями та кавітації, теорії підвод. крила, гідродинаміці тонких тіл, гідробіоніці та ін. Заснував декілька нових наук. напрямів у Ін-ті гідромеханіки, створив наук. школу гідродинаміки великих швидкостей в Україні.

Пр.: Погружение профилей в жидкость, удар и глиссирование // Тр. ЦАГИ. 1958. Вып. 707; Погружение тел в жидкость и движение с развитой кавитацией // Сб. работ по гидродинамике. Москва, 1959; К вопросу теории кавитирующих клиновых крыльев // Тр. ЦАГИ. 1962. Вып. 842; Гидродинамика течений со свободными границами. К., 1969; О методах расчета осесимметричных каверн // Гидромеханика. 1975. Вып. 32 (спів­авт.); Вопросы теории тонких осе­­симметричных каверн // Тр. ЦАГИ. 1976. Вып. 1797; Гидромеханика кавитацион­­ных течений с возмущениями // Современ. пробл. гидромеханики и гидротехники. К., 1977 (спів­авт.); Течения со сво­­бод­ными поверхностями. К., 1985 (спів­авт.); Развитие кометной модели Тунгус­ской катастрофы // Доп. НАНУ. 1999. № 10.

Літ.: К 100-летию со дня рождения Георгия Владимировича Логвиновича (10. 02. 1913 – 10. 02. 2002) // Прикладна гiдромеханiка. 2013. Т. 15, № 1.

Ю. М. Савченко


Покликання на статтю