Колесов Євген Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Колесов Євген Васильович

КО́ЛЕСОВ Євген Васильович (15. 06. 1935, м. Перм, РФ) – лікар-кардіо­хі­рург. Д-р мед. н. (1972), проф. (1985). Держ. премія СРСР (1988). Закін. 1-й Ленінгр. мед. ін-т (нині С.-Петербург, 1959), де й працював від 1963: у 1971–82 – зав. відділу коронар. хірургії центр. н.-д. лаб. 1983–92 – зав. каф. шпитал. хірургії № 2 Дніпроп. мед. ін-ту; 1995–2006 – проф. каф. теорії та практики лікув.-діагност. процесу Дніпроп. ун-ту. Наук. дослідження: хірургія клапанів серця, стравоходу, штуч. кровообіг, малоінвазивна коронарна хірургія. Вперше здійснив з'єднання коронар. судин за допомогою судинозшивал. апа­рата, запропонував вакуумну сис­тему для фіксації судин у цих апаратах, а також методику контролю коронар. анастомозів під час операції з використанням епікардіал. електрокардіографії, ультразвуку та термоско­пії з поверхні серця.

Пр.: Инструментальная диагностика пороков сердца и сосудов. Москва, 1972 (співавт.); Маммарокоронарный анастомоз в современной кардиохирургии // Хирургия. 1990. № 5; 20 years results with ITA-coronary anastomosis // J. Thoracic and Cardiovascular Surgery. 1991. № 101(2) (співавт.); Перикардио­ско­пия диагностическая и лечебная: наши модификации // Торакал. хірургія: Зб. наук. пр. Кр., 2010. Вип. 1, ч. 2 (співавт.).

О. Б. Кутовий


Покликання на статтю