Колесов Орест Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Колесов Орест Андрійович

КОЛЕСО́В Орест Андрійович (12. 09. 1926, м. Сталіно, нині Донецьк) – гір­ни­­чий інженер. Д-р тех. н. (1995). Держ. нагороди СРСР. Закін. Ста­­лін. індустр. ін-т (1950). Відтоді працював на шахтах РФ та Донбасу, про­йшов шлях від пом. нач. дільниці до нач. (1963–74) комбі­­нату «Макіїввугілля» (Донец. обл.). 1974–78 – Міністр ву­­гіл. пром-сті УРСР. 1978–95 – дир. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті; 1995–2003 – зав. відділу перспектив. розвитку та наук.-дослідниц. діяльності кон­­структор. розроблень Центр. шта­­­бу Держ. воєніз. гірн.-рятув. слу­­жби (Донецьк); 2003–09 – зав. відділу норматив. документів, від 2009 – радник нач. Донец. екс­­пертно-тех. центру Держгірн­­про­­мнагляду. Осн. напрям наук. діяльності – безпечні умови праці гірників у вугіл. шахтах.

Пр.: Задачи угольной промышлен­­ности Украины // УУ. 1977. № 1; Иссле­­дование и разработка способа предотв­­ращения торпедирования пород кро­вли пласта. Макеевка, 1993; Угольная про­­мышленность ЮАР // УУ. 1994. № 6; Пути и концепции развития ГВГРС Ми­н­­углепрома Украины // Там само. 1999. № 6; Проблеми розвитку вугільної про­­мисловості // Віче. 2008. № 8.

А. Д. Герасимов


Покликання на статтю