Ломніцький Антоні-Мар’ян — Енциклопедія Сучасної України

Ломніцький Антоні-Мар’ян

ЛОМНІ́ЦЬКИЙ Антоні-Мар’ян (17. 01. 1881, Львів – 04. 07. 1941, там само) – математик. Син Мар’яна-Алойзи, брат Ярослава-Людомира Ломніцьких. Закін. Львів. ун-т (1903), де того ж року, крім диплома вчителя математики і фізики, отримав ступ. д-ра філософії (дис. «O odwzorowaniach cząsteczko­wych funkcji hipergeometrycz­nych», кер. Ю. Пузина). Навч. у Ґеттінґен. ун-ті (Німеччина, 1906–07). У 1913–14 – приват-доц., після габілітації 1919–20 – заст. проф., 1920–21 – надзвич. проф., від 1921 – звич. проф., 1920–39 – зав. 2-ю каф. математики, 1939–41 – зав. об’єдн. каф. математики, водночас 1922–23 та 1937–38 – декан мех. ф-ту, 1938–39 – проректор Львів. політехніки (1933 був обраний на посаду ректора, однак його кандидатуру не затвердив президент Польщі). 1903–20 також викладав математику у г-зіях м. Тарнув (Польща) та Львова. Був чл. Львів. і Варшав. наук. т-в, чл.-кор. (від 1938) Академії тех. наук у Варшаві. Наук. дослідж. присвяч. матем. аналізу, теорії ймовірності, теорії міри, матем. картографії, дидактиці. Автор понад 20-ти підручників, деякі з них кілька разів перевидавали. Розробив матем. основи карти світу (масштабу 1 : 1 000 000). Уперше подав трактування ймовірності як міри (1923). Розстріляний нацистами.

Пр.: Geometrya: podręcznik dla szkół średnich (gimnazyów, szkół realnych): sto­pień wyższy. Lwów, 1911. Część 1. Plani­metrya; Część 2. Stereometrya: dla kłasy IV і V; 1912. Część 3– 4. Trygonometrya. Geometrya analityczna: dla klasy VI, VII i VIII; Nouveaux fondements du calcul des probabilites // Fundamenta math. 1923. T. 4; Kartografia matematyczna. Lwów, 1927; Zagadnienia statystyki matematy­cznej. Lwów, 1929. Część 1. Statystyka jed­nej zmień nej; 1930. Część 2. Statystyka dwóch i więcej zmiennych. Teorja korelacji; Rachunek różniczkowy i całkowy: dla po­trzeb przyrodników i techników. Kraków, 1935. T. 1. Rachunek różniczkowy; 1936. T. 2. Rachunek całkowy; T. 3. Szeregi nieskończone, równania różniczkowe, geometria różniczkowa.

Літ.: Бєлоус І. О. Видатні вчені-математики Львівської політехніки (1844–1939): Бібліогр. покажч. Л., 2012.

Я. Г. Притула

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Я. Г. Притула . Ломніцький Антоні-Мар’ян // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=56368 (дата звернення: 17.05.2021)