Лоншан де Бар’є Роман-Юзеф — Енциклопедія Сучасної України

Лоншан де Бар’є Роман-Юзеф

ЛОНША́Н де БЕР’Є́ Роман-Юзеф (Longchamps de Bérier Roman Józef; 09. 08. 1883, Львів – 04. 07. 1941, там само) – польський правознавець. Чл. Польс. академії знань у Кракові (1931), Наук. т-ва у Львові (1920). У 1906 здобув ступ. д-ра права у Львів. ун-ті, 1907–08 слухав лекції з права у Берліні. 1906–20 працював у Фінанс. упр. Львова; від 1918 – у Львів. відділ. Ген. фінанс. управління. 1916 габілітувався на підставі праць «Studya nad istotą osoby prawniczej» (1911) і «Rękojmia z powodu wad і braków a obowią­zek świadczenia» (1916). Від 1920 – надзвич., від 1922 – звич. проф. каф. цивіл. права, водночас 1923–24 і 1929–32 – декан правн. ф-ту, 1934–35 і 1937–38 – проректор, 1939 – ректор Львів. ун-ту. 1921–39 також викладав цивіл. право у Катол. ун-ті в Любліні. Брав участь у міжнар. конгресах щодо уніфікації цивіл. права у Європі, зокрема доповідав на двох конгресах із порівнял. права (1932, 1937) у м. Гааґа (Нідерланди). Гол. референт проекту Кодексу зобов’язань Польщі (оприлюднений 1933), що став взірцевим у тогочас. європ. праві. Чл., президент (від 1938) Польс. правн. т-ва у Львові, суддя Компетенц. трибуналу (1936–39), співроб. (від 1918), гол. ред. (1936–39) ж. «Przegląd Prawa і Administracji». Заарешт. і розстріляний разом із трьома синами нім. окупац. владою.

Пр.: Studya nad istotą osoby prawnic­zej. Lwów, 1911; Wstęp do nauki prawa cywilnego ze szczególnem uwzględnie­niem kodeksow´, obowiązujących w b. Kró­lestwie Kongresowem, w. Małopolsce i w. ks. Poznanśkiem. Lublin, 1922; Zasada wolnosći umow´ w projektach polskiego prawa o zobowiązaniach. Lwów, 1930; Prawo cywilne: (prawo spadkowe). Lublin, 1931; Uzasadnienie pŕojektu Kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecz­nego tekstu kodeksu. Warszawa, 1934; La Responsabilité du fait des choses dapre`s le droit civil polonais. Varsovie, 1937; Zo­bowiązania, Wydanie anastatyczne. Lwów, 1939; Poznań, 1999.

Літ.: A. Redzik. Longchamps de Bérier – zarys dziejów rodu // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. T. 5: Ludzie Lwó­wa. Kraków, 2005; Його ж. Roman Long­champs Bérier (1883–1941) // Kwartalnik Prawa Prywatnego. Warszawa, 2006. Z. 1; Roman Longchamps de Bérier (1883–1941). Profesor lwowski i lubelski. Lublin, 2011.

Л. О. Зашкільняк

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Л. О. Зашкільняк . Лоншан де Бар’є Роман-Юзеф // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=56405 (дата звернення: 09.05.2021)