Лопатинський Ярослав Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Лопатинський Ярослав Борисович

ЛОПАТИ́НСЬКИЙ Ярослав Борисович (09. 11. 1906, м. Тифліс, нині Тбiлiсi – 10. 03. 1981, Донецьк) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1946), акад. АН УРСР (1965). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1978). Закiн. Азерб. ун-т (Баку, 1926), де відтоді й працював. 1946–63 – у Львiв. ун-ті: 1953–63 – засн. і зав. каф. диференціал. рівнянь; 1963–65 – у Моск. ін-ті нафтохім. та газ. пром-сті; 1966–81 – зав. відділу рівнянь та частин. похідних Iн-ту приклад. математики i механiки АН УРСР (Донецьк); водночас 1966–71 – засн. і зав. каф. диференціал. рівнянь Донец. ун-ту. Осн. праці з теорiї заг. лiнiй. елiптич. систем диференцiал. рiвнянь. Побудував для них фундам. мат­рицi та використав їх для дослi­дження локал. властивостей роз­в’язкiв. Дослiдив заг. крайовi за­дачi для елiптич. систем, визначив умову їх приведення до регуляр. iнтеграл. рiвнянь. Нині вiдомо, що ця умова є необхiд­ною та достатньою для нетеро­востi задач (умова Л.). Одержав формулу iндексу крайових задач для заг. елiптич. систем у зонах з кутовими точками. Розвинув застосування методiв Мор­са до нелiнiй. елiптич. рiвнянь.

Пр.: Основы линейной алгебры: Учеб. Л., 1959; Некоторые свойства сферических функций. К., 1978; О некоторых свойствах полиномиальных матриц. К., 1979; Введение в современную теорию дифференциальных уравнений в частных производных. К., 1980; Обык­но­венные дифференциальные уравнения: Учеб. пособ. К., 1984; Теория общих граничных задач: Избр. тр. К., 1984.

Лiт.: Данилюк И. И. и др. Ярослав Борисович Лопатинский (к 60-летию со дня рожд.) // УМН. 1967. 22, № 5; Ярослав Борисович Лопатинский // Ма­тем. жизнь в СССР. 1977. Т. 32; Вишик М. И. и др. Ярослав Борисович Лопатинский (некролог) // УМН. 1982. Т. 37.

О. А. Ковалевський

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
О. А. Ковалевський . Лопатинський Ярослав Борисович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=56426 (дата звернення: 19.05.2021)