Колєчкіна Людмила Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Колєчкіна Людмила Миколаївна

КОЛЄ́ЧКІНА Людмила Миколаївна (22. 10. 1971, Полтава) – фахівець у галузі інформаційної діяльності. Д-р фіз.-мат. н. (2011), проф. (2012). Закін. Полтав. пед. ін-т (1994). Працювала 1994–95 у Полтав. тех. ун-ті; від 1999 – у Полтав. ун-ті економіки та торгівлі: від 2012 – проф. каф. документо­знавства та інформ. діяльності в екон. системах. Основні напрями наук. досліджень: теорія та методи багатокритеріал. комбінатор. оптимізації, проблеми систем. аналізу інформ. діяльності, теорія і практика прийняття управлін. рішень.

Пр.: Дослідження областей визначен­ня задач евклідової комбінаторної оп­­тимізації на переставних множинах. П., 1999. Ч. 1–2 (співавт.); Задачі комбінаторної оптимізації з дробово-лінійними цільовими функціями. К., 2005 (спів­авт.); Властивості задач багатокрите­ріальної оптимізації на комбінаторних множинах та методи їх розв'язання. П., 2008; Векторні задачі дискретної оп­­тимізації на комбінаторних множинах: методи дослідження та розв'язання. К., 2009 (співавт.); Екстремальні задачі на комбінаторних конфігураціях. П., 2011 (співавт.).

М. В. Макарова


Покликання на статтю