Колодій Зеновій Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Колодій Зеновій Олексійович

КОЛОДІ́Й Зеновій Олексійович (06. 03. 1953, с. Ситихів Нестеров., нині Жовків. р-ну Львів. обл.) – фахівець у галузі радіотехніки. Д-р тех. н. (2011). Закін. Львів. політех. ін-т (1975, нині Нац. ун-т «Львів. політехніка»), де відтоді й працює: від 1999 – доц. каф. теор. радіотехніки та радіовимірювання. Осн. напрям наук. діяльності – дослідж. джерел елек­­трич. шумів та виявлення їх інформ. сутності.

Пр.: Низькочастотні флуктуації // Ви­­мірюв. техніка та метрологія. 1999. Вип. 54; Спосіб зниження рівня низькочастотних шумів в елементах електроніки // Відбір і оброблення інформації: Міжвідом. зб. наук. пр. 2005. Вип. 22; Розрахунок імовірності безвідмовної роботи елементів радіо­електронної апаратури на підставі ана­­лізу фізичних процесів деградації матеріалу // Вісн. Вінн. політех. ін-ту. 2010. № 4 (спів­авт.); Флікер-шум елементів електроніки // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації. 2011. № 705.

О. В. Шишка


Покликання на статтю