Колодний Анатолій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Колодний Анатолій Миколайович

КОЛО́ДНИЙ Анатолій Миколайович (03. 01. 1937, с. Софіївка Черкас. р-ну, нині Черкас. обл.) – релігієзнавець. Чоловік Л. Филипович. Д-р філос. н. (1988), проф. (1990). Засл. діяч н. і т. України (2007). Закін. Київ. ун-т (1960). Відтоді викладав в Одес. ун-ті; від 1964 – у Чернів. ун-ті: від 1970 – зав. каф. філософії; 1976–80 – у Жи­­томир. пед. ін-ті; від 1981 – в Ін-ті філософії НАНУ (Київ): від 1992 – заст. дир.–кер. відділ. релігієзнавства; водночас викладає у ВНЗах України, зокрема 1992–2006 – проф. каф. філософії і релігієзнавства Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія» (Київ), 2000–03 – проф. каф. релігієзнавства Київ. ун-ту тощо. Наук. дослідження: теорія релігіє­­знавства, філософія й історіософія, етнологія та конфесіологія релігії, свобода буття релігії, релігієзн. і богослов. думка в Україні. Засн. і президент Укр. асоц. релігієзнавців (від 1993). Гол. ред. бюлетеня «Українське релігієзнавство» (від 1996), що­річника «Релігійна свобода» (від 1997), часопису «Релігійна панорама» (2000–11), «Релігієзнав­чого словника» (К., 1996), 10-том. «Історії релігії в Україні» (К., 1996–2011).

Пр.: Атеїзм як форма світоглядного знання. 1984; Ідеологія руського право­слав'я. 1986; Релігійна духовність україн­ців: Вияви, постаті, стан. 1996; Феномен Петра Могили. 1996; Релігієзнавство: Предмет, структура, методологія. 1997; Феномен релігії: Природа, струк­тура, функціональність, тенденції. 1999; Академічне релігієзнавство. 2000; Украї­на в її релігійних виявах. 2005; Релігійне сьогодення України. 2009; Релігія – світ – Україна. Т. 1–3. 2010–12 (спів­авт.); усі – Київ.

Літ.: Анатолій Колодний: Життя. Пра­ця. Думки: Біобібліографія. К., 2007.

П. Л. Яроцький


Покликання на статтю