Колодяжний Володимир Максимович — Енциклопедія Сучасної України

Колодяжний Володимир Максимович

КОЛО́ДЯЖНИЙ Володимир Максимович (02. 09. 1949, Харків) – фахівець у галузі математичного моделювання та обчислювальних ме­тодів. Д-р фіз.-мат. н. (2009), проф. (2011). Закін. Харків. ін-т радіоелектроніки (1971). Працю­вав 1970–71 у НВО «Хартрон»; 1971–77, 2001–06 – в Ін-ті проблем машинобудування НАНУ (обидва – Харків); 1977–2001 – у Нац. аерокосміч. ун-ті «Харків. авіац. ін-т»; 1983–86 – в Ун-ті ім. Е. Мондлане (Мозамбік); 2006–12 – зав., від 2012 – проф. каф. приклад. математики Харків. автомоб.-дорож. ун-ту. Напрями наук. дослідж.: матем. моделювання фіз. процесів у склад. областях за допомогою атомар. функцій; створення ма­тем. засобів на основі атомар. функцій багатьох змінних та R-функцій і використання їх для розв'язання задач матем. моде­лювання; розвинення безсітк. підходів розв'язування крайових задач матем. фізики.

Пр.: Структурно-вариационный ме­­тод решения задач математической физики: Учеб. пособ. Х., 1981; Введение в дискретную математику: Учеб. пособ. Х., 1999 (спів­авт.); Математическое программирование и элемен­ты теории «исследование операций»: Учеб. пособ. Х., 2001; Практикум по теории вероятностей: Учеб. пособ. Х., 2011 (спів­авт.); Построение дискрет­ных моделей геометрических объектов. Х., 2013 (спів­авт.).

О. Ю. Лісіна


Покликання на статтю