Колодяжний Олег Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Колодяжний Олег Іванович

КОЛОДЯ́ЖНИЙ Олег Іванович (19. 01. 1942, Дні­­пропетровськ) – хімік. Д-р хім. н. (1983), проф. (1996), чл.-кор. НАНУ (2012). Премія ім. А. Кіп­­ріанова АН УРСР (1986). Держ. премія України в галузі н. і т. (2013). Закін. Дніпроп. хім.-технол. ін-т (1965). Працював 1965–86 в Ін-ті орган. хімії АН УРСР: від 1985 – зав. лаб. синтезу фізіол.-актив. сполук фосфору; від 1987 – зав. однойм. відділу Ін-ту біоорган. хімії та нафтохімії НАНУ (обидва – Київ). Наук. дослідження: синтет. орган. хімія; асиметр. синтез; хімія ілідів фосфору та біологічно актив. сполук.

Пр.: Химия илидов фосфора. К., 1994; New achievements in asymmetric synthesis of organophosphorus com­­po­­unds // Advances of Asymmetric Synthe­­sis. 1998. Vol. 3; Phosphorus Ylides. Che­­mistry and Application in Organic Synthe­­sis. Weinheim; New York; Chichester, 1999; Tetrahedron report number 646 multiple stereoselectivity and its appli­­cation in organic synthesis // Tetra­­hed­­ron. 2003. Vol. 59; Tetrahedron: Asym­­metry report number 85. Asymmetric synthesis of hydroxyphosphonates // Tetrahedron: Asymmetry. 2005. Vol. 16; Хиральные гидроксифосфонаты: синтез, конфигурация, биологические свой­­ства // УХ. 2006. Т. 75, № 3.

С. П. Федоряк


Покликання на статтю