Колоколов Олег Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Колоколов Олег Васильович

КО́ЛОКОЛОВ Олег Васильович (05. 10. 1927, с. Кабаннє, нині смт Красноріченське Кремін. р-ну Луган. обл. – 29. 06. 2008, Дніпропетровськ) – гірничий інженер-шахтобудівник, поет. Д-р тех. н. (1973), проф. (1975). Засл. діяч н. і т. України (1999). Закін. Харків. гірн. ун-т (1950). Відтоді працював на руд­­никах і вугіл. шахтах НДР. 1955–2008 – у Нац. гірн. ун-ті (Дніпро­­пет­­ровськ): 1974–94 – зав., від 1994 – проф. каф. підзем. розробки ро­­довищ корис. копалин, водночас 1979–84 – декан гірн. ф-ту. Наук. дослідження: технології розробки родовищ корис. копа­­лин у склад. гірн.-геол. умовах, закладання виробленого простору вугіл. і рудних шахт, природа геодинам. явищ у гірському ма­­сиві, нетрадиц. геотехнол. способи видобутку корис. копа­­лин. Брав участь в укладанні «Dre­­zehnsprachiges Worterbuch fur Yebirgsmecharik» («Тринадця­­тимовний словник з механіки гірських порід», Берлін, 1972). Автор низки поет. збірок, зокре­­ма «Дорога в горы» (1989), «Род­­ни­­ки» (1991), «Капельки росы» (1994), «Полнозвучие» (1995), «Ее величество Любовь» (1996), «Воз­­дух, пронизанный солнцем» (1997), «Крымские этюды» (1998; усі – Дніпропетровськ).

Пр.: Основы технологии горного про­­изводства: Учеб. Москва, 1981 (спів­авт.); Охрана окружающей среды при подземной разработке месторожде­ний полезных ископаемых: Учеб. пособ. К.; Д., 1986 (спів­авт.); Технология закладки выработанного пространст­ва в шахтах и рудниках: Учеб. Дн., 1997; Технология подземной разработки плас­­товых месторожде­ний полезных иско­­паемых: Учеб. Дн., 2003 (спів­авт.); Под­­земная разработка урановых место­­рожде­ний сейсмобезопасными техно­­логиями // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. 2007. № 3 (спів­авт.).

Літ.: Колоколов Олег Васильевич (К 80-летию со дня рожд.) // Уголь. 2007. № 11.

О. Є. Хоменко


Покликання на статтю