Коломацький район — Енциклопедія Сучасної України

Коломацький район

КОЛОМА́ЦЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у пів­­нічно-західній частині Харківсь­­кої області. Межує з Краснокут. і Валків. р-нами Харків. обл. та Чутів. р-ном Полтав. обл. Утвор. 1923. Жит. потерпали від голодомору 1932–33, зазнали сталін. репресій. Від жовтня 1941 до ве­­ресня 1943 – під нім.-фашист. окупацією. 1931–35 та 1959–93 не існував. Пл. 0,3 тис. км2. Насел. 9007 осіб (2001, складає 83,8 % до 1989), переважно укра­­їнці. У складі р-ну – смт Коломак і 33 сільс. насел. пункти. Лежить на Полтав. рівнині. Протікає р. Ко­­ломак (притока Ворскли, бас. Дніпра). Ґрунти переважно чор­­ноземні. Пл. орних земель 22 тис. га, пасовищ – 1,8 тис. га, сіноко­­сів – 1,1 тис. га, лісів – 4,9 тис. га. Об'єкти природно-заповід. фон­­ду: ботан. заказники місц. значення Гришкове та Гуртовівка. У райцентрі – цукр. з-д і хлібо­­при­ймал. підпр-во. Працюють 11 с.-г. підпр-в різної форми власності та 18 фермер. госп-в. Гол. культури: озима пшениця, цукр. буряки. Розвинуте тваринницт­­во. У К. р. – 2 навч.-вихов. комп­­лекси, 2 заг.-осв. школи, 3 дошкіл. навч. заклади, Будинок дит. і юнац. творчості, дит. муз. шко­­ла; рай. Будинок культури, 8 сільс. клубів, 7 сільс. бібліотек-філій; центр. рай. лікарня, 3 лікар. амбулаторії, 5 фельдшер.-аку­­шер. пунктів. Виходить г. «Коломаць­­кий край». Серед видат. уроджен­­ців – поет, перекладач, засл. діяч культури Вірм. АРСР В. Кочевсь­­кий (с. Різуненкове), актор, засл. арт. УРСР М. Гуртовий (с. Паще­­нівка), Герой Рад. Союзу С. Кра­­мар (с. Різуненкове).

М. О. Дяченко


Покликання на статтю