Коломиї історії міста Музей — Енциклопедія Сучасної України

Коломиї історії міста Музей

КОЛОМИ́Ї ІСТО́РІЇ МІ́СТА Музей Засн. 1990. Підпорядк. упр. куль­­тури Коломий. міськради (Іва­­но-Фр. обл.). Від 1997 – у колиш. будинку повіт. ради. Нині у 18-ти експозиц. залах К. і. м. м. – понад 20 тис. од. зберігання. Фотографії, документи, мемор. і побут. речі, зібрані тут, розкривають історію Коломиї від 1-ї пол. 13 ст. до сьогодення. На основі експонатів працівниками музею проведено значну н.-д. роботу, результатом якої є побудова постійно діючих темат. експозицій: «З історії нім. колоній міста Коломиї», «З історії органів міського самоуправління», «Коломия і Габсбурґи», «Ко­­ломия кін. 19 – поч. 20 ст.», «Осві­­та Коломиї кін. 19 – поч. 20 ст.», «З історії євр. громади міста Коломиї», «Розвиток пром-сті, ремесел і торгівлі міста Коломиї кін. 19 – поч. 20 ст.», «Коломия в період визвольних змагань укр. народу». Серед мемор. речей, пов'язаних з видат. постатями, – крісло, в якому відпочивав І. Франко, бюрко проф. Коломий. г-зії О. Кузьми, його портрет, підручник з міжнар. мови есперанто, написаний ним, цукерниця І. Біберович, рояль матері відомого коломий. лікаря Паляниці. У музеї періодично проводять виставки, присвячені різним подіям в історії міста, видат. уродженцям, особистостям, життя та діяльність яких по­­в'язані з Коломиєю. Дир. – М. Арсак.

М. В. Кочержук


Покликання на статтю