Коломійцев Андрій Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Коломійцев Андрій Костянтинович

КОЛОМІ́ЙЦЕВ Андрій Костянтинович (23. 12. 1930, м. Саратов, РФ – 29. 07. 2010, Київ) – гістолог. Д-р мед. н. (1974), проф. (1980). Держ. пре­­мія УРСР у галузі н. і т. (1982). Закін. Дніпроп. мед. ін-т (1954). Відтоді працював у Нац. мед. ун-ті (Київ): від 1978 – проф. каф. гістології та ембріології; водночас 1992–98 – співорганізатор та проф. однойм. каф. Київ. мед. ін-ту Укр. асоц. нар. медицини. Вивчав будову та реактивні влас­­тивості периферич. нерв. системи, тканинні реакції при алопластиці й хірург. лікуванні аномалій ембріонал. розвитку.

Пр.: Миграция вегетативных ней­ронов в регенерирующие ткани // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1969. № 7; Хирургическое лечение врож­­ден­­ных расширений яремных вен у детей // КХ. 1976. № 8 (спів­авт.); Изменение аргирофильного каркаса долек вилочковой железы при ее возрастной инволюции // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1989. Т. 46, вып. 3; Анатомія людини: В 2 ч. Ч. 1. К., 2004 (спів­авт.); Периферійний нерв (нейро-судинно-десмальні взаємовідношення в нормі та патології). Т., 2005 (спів­авт.).

Літ.: Андрій Костянтинович Коломій­­цев // ВМ. 2010. № 6; Москаленко, По­­лякова.

І. М. Полякова


Покликання на статтю