Коломійцева Марта Григорівна — Енциклопедія Сучасної України

Коломійцева Марта Григорівна

КОЛОМІ́ЙЦЕВА Марта Григорівна (1917 – 07. 11. 1970, Ленінград, нині С.-Пе­тер­бург) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1961), проф. (1962). За­­кін Харків. мед. ін-т (1941). Працювала під час 2-ї світ. вій­ни військ. лікарем; у Таджиц. (1946–50), Кур­­ському (1950–57) мед. ін-тах; зав. каф. гігієни Алтай. мед. ін-ту (оби­два – РФ; 1957–63); зав. відділу гігієни харчування Всеукр. ін-ту харчування (Київ, 1963–65); зав. каф. гігієни Ленінгр. педіатр. мед. ін-ту (1965–70). Вивчала проб­леми боротьби з зобними епіде­­міями; біол. роль мікро­елемен­тів у раціонах харчування. Вста­­новила значення для організму низки біоелементів (міді, марганцю, молібдену, ванадію, залі­за); роль мікроелементів у профілакт. харчуванні працівників хім. підпр-в.

Пр.: Эндемический зоб и его профилактика. Москва, 1963; Гигиени­чес­кая оценка рационов питания школьников школ-интернатов // Вопр. рац. питания: Сб. К., 1964. Вып. 5; Стимули­рующее действие меди и марганца на обеспеченность организма витамина­ми А и С и активность некоторых ферментов // Вопр. патологии крови и кро­­вообращения: Сб. Ленинград, 1968. Т. 43, вып. 8; Микроэлементы в медици­не. Москва, 1970; О содержании микро­­элементов в солевой смеси синтетической диеты для крыс // ГиС. 1970. № 5.

Літ.: Памяти пофессора М. Г. Ко­­ло­­мийцевой // ГиС. 1971. № 4.

Г. С. Петрунь


Покликання на статтю