Коломійченко Олексій Сидорович — Енциклопедія Сучасної України

Коломійченко Олексій Сидорович

КОЛОМІ́ЙЧЕНКО Олексій Сидорович (18(30). 03. 1898, м-ко Шпола, нині місто Чер­­кас. обл. – 17. 09. 1974, Київ) – лікар-оториноларинголог. Брат М. Коломійченка, дід В. Комащенка. Д-р мед. н. (1941), проф. (1944), чл.-кор. АН УРСР (1967). Засл. діяч н. УРСР (1955). Ленін. премія (1964). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. Київ. ун-т (1924). Працював лікарем. Від 1928 – у Київ. ін-ті удосконален­­ня лікарів (з перервою): 1944–46 – заст. дир. з наук.-навч. ро­боти, водночас 1944–66 – зав. каф. отоларингології; 1943–44 – в Укр. ін-ті клін. медицини (нині Ін-т кардіології НАМНУ, Київ); 1960–74 – засн. і дир. Київ. НДІ отоларингології, якому 1978 при­­своєно ім'я К. Гол. отоларинголог МОЗ УРСР (1953–72). Гол. ред. «Журнала ушных, носовых и горловых болезней» (1958–74). Наук. дослідження: отіатрія, онколо­­гія вуха, горла та носа; захворювання верх. дихал. шляхів; ау­­діологія; дит. хвороби, профес. патологія органа слуху; методи кібернетики та біохімії в оториноларингології. Першим в Укра­­їні оцінив перспективність операцій на стремені і вікні пере­­двір'я при отосклерозі; започат­­кував досліди, спрямовані на клін. застосування ультразвуку і лазер. випромінювання для діа­гностики й лікування оторино­ла­­рингол. захворювань. На будинку, де мешкав К., 2003 йому відкрито мемор. дошку.

Пр.: Хвороби вуха: Посіб. 1955; Ат­­лас тональных аудиометрических исследований: Пособ. 1962 (спів­авт.); Опе­­рация на стремени при отосклерозе. 1962 (спів­авт.); Методика преподавания отоларингологии. 1968; Программированное пособие по аудио­мет­­рии. 1971 (спів­авт.); усі – Київ.

Літ.: Гінзбург В., Медуниця М. Повернені симфонії. (Проф. О. С. Коломій­­ченко): Нарис. К., 1963; Коломийченко Алексей Исидорович: Научно-вспомо­­гател. указ. отечеств. и зарубеж. лит-ры (1931–1980 гг.): К 90-летию со дня рожд. К., 1988; Шидловська Т. В., Розенфельд Л. Г., Перебатова М. О. Олексій Сидорович Коломійченко. К., 1990; Ґран­­до О. Штрихи до портретів: Брати Коломійченки // Агапіт. 1998. № 9–10; Шид­­ловська Т. Лікар. Учений. Учитель // Укра­­їна. Наука і культура. К., 2009. Вип. 35.

Т. В. Шидловська


Покликання на статтю