Коломойцев Федір Ісакович — Енциклопедія Сучасної України

Коломойцев Федір Ісакович

КОЛОМО́ЙЦЕВ Федір Ісакович (16(29). 02. 1908, с. Троїцьке, нині Петропав­­лів. р-ну Дніпроп. обл. – 05. 04. 1991, Дніпропетровськ) – фізик. Д-р тех. н. (1955), проф. (1956). Засл. діяч н. і т. УРСР (1968). Закін. Павлоград. пед. технікум (Дніпроп. обл., 1927), фіз.-мат. ф-т Дніпроп. ун-ту (1936), де й працював від 1939 (з пере­рвою): 1944–49 і 1952–61 – зав. каф. електрофізики, 1961–67 – засн. і зав. каф. радіоелектроніки, 1967–85 – засн. і зав. каф. фізики надвисоких частот, водночас від 1952 – проректор, 1961–67 – проректор з наук. ро­­боти, від 1985 – проф.-консуль­­тант. 1941–44 – доц. каф. фізики Барнаул. пед. ін-ту (Алтай. край, РФ). Наук. дослідження: вплив випромінювань в атом. реакторах на електр. властивості напівпровідник. та діелектр. матеріалів; надвисокочастотні (НВЧ) методи вимірювань у металургії. До­­слідив вплив додатк. термо­об­робки на властивості НВЧ феритів (спів­авт.); розробив установки для вимірювання діелектр. та магніт. проникності ферит. ма­­теріалів.

Пр.: Возникновение электродвижу­щих сил в аморфном селене под действием рентгеновского излучения // ЖТФ. 1957. Т. 27, № 5 (спів­авт.); Не­­которые возможности улучшения качества СВЧ-ферритов // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1961. Т. 25, № 11; Фотопро­­водимость фторопласта-3, стимулиро­­ванная рентгеновским облучением // Изв. вузов. Физика. 1964. Вып. 2 (спів­авт.); Физика космоса. Дн., 1970; Радио­­волновые и оптические средства передачи информации. Дн., 1989.

Літ.: Дробахін О. Ф. И. Коломойцев – инициатор и организатор исследований в области физики и техники СВЧ в Приднепровском регионе // Техника и приборы СВЧ. 2008. № 2.

О. О. Дробахін


Покликання на статтю