Колонтай Юрій Юлійович — Енциклопедія Сучасної України

Колонтай Юрій Юлійович

КОЛОНТА́Й Юрій Юлійович (08. 05. 1925, с. Солоне, нині смт Дніпроп. обл. – 15. 11. 2002, Дніпропет­­ро­­вськ) – ортопед-травматолог. Д-р мед. н. (1969), проф. (1970). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1990). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Дніпроп. мед. ін-т (1951), де від 1962 пра­­цював: 1970–90 – зав., від 1990 – проф. каф. ортопедії, травмато­­логії та військ.-польової хірургії. 1951–62 – в Укр. НДІ ортопе­­дії і травматології (нині Ін-т пато­­логії хребта та суглобів НАМНУ, Харків): від 1959 – ст. н. с. Наук. дослідження: хірургія кисті та сухожильна алопластика, травми опорно-рухової системи. Описав нові аспекти застосування місц. гіпертермії з метою збереження тканин і прогнозування їхньої життєздатності. 1982 з його ініціативи у Дніпропетровську створ. перше в Україні спе­­ціаліз. відділ. хірургії кисті (нині Міжобл. центр хірургії кисті).

Пр.: Открытые повреждения кисти. К., 1983; Результаты лечения заста­­ре­­лых переломов дистального мета­­эпи­­физа лучевой кости с помощью аппарата Илизарова // ОТП. 1984. № 1; Зна­­чение и место тенолиза сгибателей пальцев кисти в комплексном лечении теногенных контрактур // Там само. 1989. № 7; Хирургия повреждений кисти. Дн., 1997 (усі – спів­авт.).

Літ.: Юрий Юльевич Колонтай: Некролог // ОТП. 2002. № 4.

І. В. Голубєва


Покликання на статтю