Color and rhyme — Енциклопедія Сучасної України

Color and rhyme

«COLOR AND RHYME» – ілюстрований журнал, т. зв. «Ен­циклопедія Бурлюка». Вида­вали Д. Бурлюк із дружиною Марією та сином Миколою (ред.) 1930–66 у Нью-Йорку (усього 60 номерів) англ. і рос. мовами; на­клад 1000 прим. Друкували переважно репродукції футурист. робіт та малюнки, вірші, фотокарт­ки, листування, статті й рецензії Д. Бурлюка та ін. пов'язаних із ним митців, уривки зі щоденника 1930-х рр. Марії Бурлюк; а також матеріали про рос. та укр. ху­дож­ників і літераторів, зокрема В. Бобрицького, В. Іздебського, К. Малевича, В. Пальмова, А. Ма­невича, М. Реріха, П. Філонова, В. Каменського, Б. Лівшиця, В. Бу­р­­люка, І. Болотовського, К. Те­­решковича, Ф. Бухгольца, П. Кончаловського, спецвипуск про В. Маяковського. Загалом ви­дання популяризувало творчість Д. Бурлюка в США та Росії.

Д. О. Горбачов


Покликання на статтю