Колос Іван — Енциклопедія Сучасної України

Колос Іван

КО́ЛОС Іван (справж. – Кошан Іван Васи­­льович; ін. псевд. та крипт.: І. Косенко, Іван Конашевич, І. К.; 11. 09. 1911, с. Шандрове, нині Олександрівка Хуст. р-ну Закарп. обл. – між 29. 11 і 05. 12. 1993, м-ко Бржезова-у-Соколова, Чехія) – поет, літературний критик, публіцист. Закін. Берегів. г-зію (нині Закарп. обл., 1931) та філос. ф-т Карлового ун-ту (Прага, 1936). Учителював на Закарпатті. 1937 призваний на військ. службу, після окупації 1939 Чехословаччини та Закарпаття залишився у Празі, а згодом виїхав до Німеччини, де пра­­цював на металург. з-ді у м. Лю­­бек, потім у Берліні в страховій конторі. У червні 1945 повернув­­ся до Праги, працював на текс­­тил. та маш.-буд. з-дах, на шах­­ті. Від депортації його врятувало те, що змінив у паспорті національність на словацьку. 1972 вийшов на пенсію. Літ. творчість розпочав у студент. роки. 1932 публікував у г. «Слово народа» (м. Пряшів, нині Словаччина) власні поезії та крит. статті. Після заснування у Празі 1933 молодіж. націоналіст. ж. «Пробоєм» став одним із його чільних авторів, серед літ.-крит. статей К. – «На маргінесі поезій Зореслава» (1933, ч. 1) та «Роз­­мова з поетом» (1934, ч. 6). Ви­­знання йому принесла єдина зб. поезій «Молоді мої дні» (Уж., 1938), яку Т-во письменників і журналістів ім. І. Франка у Львові нагородило того ж року 3-ю премією за кращу поет. публікацію. Поезію К. високо й прихильно оцінили В. Бірчак, В. Пачовсь­­кий, М. Рудницький, А. Гарасевич, М. Куренівець, О. Чернова та ін. Є. Маланюк вважав, що «задивлена в формальні здобут­­ки, ретельна і навіть елегантна в виразі лірика Колоса – ніби перегукується з київським неокласицизмом». М. Неврлий зарахував К. разом з І. Ірлявсь­­ким до т. зв. праз. групи укр. поетів. Окремі твори К. перекла­­дено чес. мовою.

Літ.: Бірчак В. Літературні стремління Підкарпатської Русі. Уж., 1937; М. Євг. Молоді українські поети Закарпаття // Вістник. 1938. Кн. 2, т. 4; М. Р. Молодий закарпатський поет // Діло. 1939. Ч. 14; Габор В. Пісня вівсяного колоса // Новини Закарпаття. 1991. Ч. 127–128; Його ж. «Спішу зустріти дні прозорі» // Новини Закарпаття. 1991. Ч. 174; Мишанич О. Празька школа українських поетів і поезія Закарпаття 30-х років // Мишанич О. Карпати нас не розлучать: Літ.-крит. статті і дослідж. Уж., 1993; Габор В. Поет Іван Колос і літературний процес на Закарпатті: [За матеріалами преси 20–30-х рр.] // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. Л., 1994. Вип. 1; Неврлий М. Празька літературна група // Укр. літ-ра: Мат. 1-го конгресу Міжнар. асоц. україністів. Ки- їв, 27 серпня–3 вересня 1990 р. К., 1995; Мишанич О. Література Закарпаття ХХ ст. в загально­українському контексті // Мишанич О. Загальноукра­­їнський контекст і література Закарпаття: Літ.-крит. студії. Уж., 1996; Ґабор В. Іван Колос – поет Карпатської України. Л., 2010.

В. В. Ґабор

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. В. Ґабор . Колос Іван // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5792 (дата звернення: 24.10.2021)