Колосов Анатолій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Колосов Анатолій Іванович

КО́ЛОСОВ Анатолій Іванович (04. 08. 1941, Херсон) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (1993). Закін. Харків. ун-т (1963). Працював у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р АН УРСР (Харків, 1963–64). Від 1967 – у Харків. академії міського госп-ва: від 1992 – зав. каф. вищої математики. Наук. дослідження: нелінійні крайові задачі для зви­чай. диференціал. рівнянь ма­­тем. фізики; нелінійні оператор­­ні рівняння у напівупорядков. прос­торах.

Пр.: Конструктивная разрешимость нелинейных краевых задач в классах выпуклых функций // Докл. АН СССР. 1985. Т. 281, № 4; Об одном классе уравнений с операторами, обладающи­­ми свойствами вогнутости // Сибир. матем. журн. 1986. Т. 27, № 2; О дву­сторонних приближениях в решении не­­линейных задач математической физики // Вопр. атом. науки и техники. 2000. № 1 (спів­авт.); Методы математи­ческого моделирования в исследова­нии задач, возникающих при рас­смот­рении эффектов образования струк­­тур в газовой динамике // Вест. Херсон. гуманитар. ун-та. 2008. Вып. 2(31).

О. М. Литвин


Покликання на статтю