Колосов Володимир Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Колосов Володимир Олександрович

КО́ЛОСОВ Володимир Олександрович (Колосов Владимир Александрович; 16. 10. 1953, Москва) – російський географ. Д-р геогр. н. (1992). Закін. Моск. ун-т (1975), де й працював 1978–82. У 1982–85 – зав. ред. літ-ри з географії зарубіж. країн вид-ва «Мысль»; від 1985 – в Ін-ті географії РАН (обидва – Москва): від 1993 – зав. лаб. геополіт. досліджень. 1999–2003 – проф. Ун-ту Тулуза-Льо Мірай (Франція). Віце-президент (2006–08), перший віце-президент (2008–12), президент (від 2012) Міжнар. геогр. союзу. Чл. редколегії «Українського гео­­графічного журналу» (від 2012). Наук. дослідження: екон. та політ. гео­­графія, географія міст, геополітика. Фахівець із геогр. і гео­­політ. питань рос.-укр. прикордоння.

Пр.: L'Atlas de la Russie et des pays proches. Paris, 1995; La Russie: espa­­ces, réseaux, systèmes. Paris, 2007; Рос­­сийско-Украинское пограничье: двадцать лет разделенного единства. Мос­­ква, 2011 (усі – спів­авт.).

Літ.: До ювілею президента Міжна­­родного географічного союзу професора В. О. Колосова // Укр. геогр. журн. 2013. № 3.

І. Г. Савчук


Покликання на статтю