Коляков Маркус Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Коляков Маркус Йосипович

КОЛЯКО́В Маркус Йосипович (17. 07. 1939, Київ – 05. 04. 2001, там са­мо) – фахівець у галузі будів­ни­ц­тва. Д-р тех. н. (1991), проф. (1992). Закін. Куйбишев. інж.-буд. ін-т (нині м. Самара, РФ; 1968). Працював 1956–62 та 1966–70 в ін-ті «Діпроверстат» (Київ); 1970–2001 – у Київ. зонал. НДІ експерим. проектування: від 1980 – зав. відділу конструк­цій житл. і громад. будівель, від 1994 – заст. дир. з наук. роботи та кер. н.-д. випробувал. інж. цен­­тру. Водночас викладав у Нац. ун-ті буд-ва і арх-ри (Київ), Нац. ун-ті «Львів. політехніка», Луган. аграр. ун-ті. Осн. напрям наук. діяльності – розроблення нових ефектив. конструктив. систем ба­гатоповерх. будівель і споруд. У останні роки життя провадив дослідж. щодо вогнестійкості те­­п­­лоізоляц. систем будівель та огороджувал. конструкцій. 1999 під його кер-вом створ. унікал. обладнання з випробування сей­­сміч. впливів на будівлі та спору­ди. Керував проектуванням і зве­денням каплиці в м. Ірпінь Київ. обл., купола та склепіння Іслам. духов. центру України в Києві.

Пр.: Металлические каркасы гражданских зданий. К., 1976; Експеримен­тальні дослідження дрібноштучних бе­­тонних каменів та кладок з них // Перспективні напрямки проектування житл. та громад. споруд: Зб. наук. пр. К., 1998; Особенности конструкции и тех­нологии возведения эксперимен­таль­ного купола // Конструкция граждан. зданий. К., 2001; Особливості технології зведен­­­ня тришарової конструк­ції купола «ГІПСОПЛАСТОН» // Буд-во Украї­ни. 2002. № 2 (усі – спів­авт.).

В. М. Колякова


Покликання на статтю