Коляно Юрій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Коляно Юрій Михайлович

КО́ЛЯНО Юрій Михайлович (24. 09. 1936, с. Трительники, нині Воло­­чис. р-ну Хмельн. обл. – 19. 10. 1990, Львів) – фахівець у галузі термомеханіки. Д-р тех. н. (1972), проф. (1976). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1981). Премія ім. М. Крилова АН УРСР (1978). Закін. Львів. ун-т (1959). Відтоді працював у НДІ важкого машинобудування «Уралмашзаво­­ду» (м. Свердловськ, нині Єкатеринбург, РФ); Фіз.-мех. ін-ті АН УРСР (1961–72); у 1973–90 – зав. відділу термомеханіки Ін-ту приклад. проблем механіки і математики АН УРСР (обидва – Львів); водночас викладав у Львів. політех. і лісотех. ін-тах, від 1983 – проф. каф. матем. моделювання Львів. ун-ту. Осн. напрями наук. діяльності: методи визначення та дослідження температур. полів і напружень у тонкостін. й масив. тілах з теплообміном; узагальнена термомеханіка анізотроп. та ізотроп. тіл, що враховує теплову інерцію у рівняннях взаємо­зв'я­заної ди­нам. задачі й гранич. умо­­вах теп­­ло­­обміну; теорія і мето­ди термо­механіки тіл неоднорід. стру­­к­ту­ри з використанням узагаль­не­них функцій.

Пр.: Неустановившиеся темпера­тур­ные поля и напряжения в тонких пластинках. К., 1972 (спів­авт.); Обобщенная термомеханика. К., 1976 (спів­авт.); Тер­­моупругость тел при переменных коэф­­фициентах теплоотдачи. К., 1977 (спів­­­авт.); Температурные поля и напряжения в элементах электровакуумных приборов. К., 1981 (спів­авт.); Темпе­ратурные напряжения от объемных источников. К., 1983 (спів­авт.); Термоупругость тел неоднородной струк­туры. Москва, 1984 (спів­авт.); Методы теплопроводности и термоупругости неоднородного тела. К., 1992.

Р. М. Кушнір


Покликання на статтю