Корнієнко Михайло Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Корнієнко Михайло Васильович

КОРНІЄ́НКО Михайло Васильович (24. 09. 1948, с. Севальне Бєлгород. обл., РФ) – правознавець. Генерал-полковник міліції. Д-р юрид. н. (2004), проф. (2003). Держ. премія України у галузі н. і т. (2000). Орден «За заслуги» 3-го (1998) і 2-го (2004) ступ. За­кін. Ростов. ун-т (РФ, 1973), Ака­демію МВС СРСР (Москва, 1991). Від 1968 працював у правоохорон. органах, зокрема МВС Укра­їни: 1993–95 – нач. Гол. упр. охо­рони громад. порядку, 1995–97 – заст. Міністра – нач. Гол. упр. МВС України в АР Крим, 1997–2000 – заст. Міністра – нач. Гол. упр. МВС України в Києві, 2000–02 – перший заст. Міністра – нач. Гол. упр. по боротьбі з організов. злочинністю, 2003–05 – перший заст. Міністра у зв'язках з ВР України, 2006–07 – перший заст. Міністра, 2007–08 – в. о. Мініс­тра; 2008–10 – дир. Навч.-наук. ін-ту права та безпеки Дніпроп. ун-ту внутр. справ; від 2012 – го­лова наук.-консультац. ради при МВС України. Наук. дослідження: орг-ція правоохорон. діяльності, підготовка наук. кадрів у галузі боротьби зі злочинністю, адм. діяльність органів внутр. справ, кримінологія, оперативно-розшук. діяльність. Співавтор. кн. «Юрій Кравченко. Утрачений шанс України» (2010), «УБОП. 20 лет боевых операций» (2011), «Доля генерала» (2012; усі – Київ).

Пр.: Роль органів внутрішніх справ України в охороні громадського поряд­ку при ускладненні оперативної обста­новки. Дн., 2001; Протидія органів внут­рішніх справ легалізації коштів, отрима­них злочинним шляхом. К., 2002; Про­тидія організованій злочинності в кра­їнах ЄС та США. К., 2002; Деятельность ОВС по обеспечению правопорядка при осложнении оперативной обстановки (по материалам МВД Украины). Мос­ква, 2002; Організована злочинність в Укра­їні: сучасний стан, кримінологічна харак­теристика, заходи протидії. К., 2004; Суспільство і правопорядок: В 6 т. К., 2007–08; Дорогами правозахисту: В 3 т. Дн., 2008.

Літ.: Професор Корнієнко Михайло Васильович: Біобібліографія. Дн., 2008.

М. І. Мельник


Покликання на статтю