Корнієнко Наталія Ісаківна — Енциклопедія Сучасної України

Корнієнко Наталія Ісаківна

КОРНІЄ́НКО Наталія Ісаківна (24. 02. 1945, Київ) – мистецтвознавець. Чл. НСХУ (1982–2007). Закін. Київ. худож. ін-т (1969). Працювала у Києві: від 1965 – у Держ. музеї укр. нар. декор. мист-ва: від 1972 – зав. відділу, 1982–92 – заст. дир. з наук. роботи; на твор. роботі; у Музеї мист-в ім. Б. та В. Ханенків: 1997–2011 – заст. дир. з наук.-організац. роботи. Наук. дослідження: музеєзнавство, історія музей. зібрань. Авторка статей «Музей українського народного декоративного мистецтва» // «Образотворче мистецт­­во», 1985, № 5; «Фундатор музею світового мистецтва» // «Па­­м'ятки України», 2009, № 3; до­­повідей у зб. «Матеріали нау­­ко­­во-практичної конференції “Ха­­ненківські читання”» – «Наукова діяльність С. О. Гілярова» (2002), «Репніни. До історії художнього зібрання в Яготині» (2004), «Му­­зей Ханенків у 1920-ті роки» (2005); передмов до кн. «Богдан Ханенко. Спогади колекціонера» (2008) та репринт. перевидання опублікованого 1899 альбому «Древности русские. Кресты и образки. Собрание Б. И. и В. Н. Ха­­ненко», вступ. статті до альбому «Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків» (обидва – 2011; усі – Київ).

Н. Г. Крутенко


Покликання на статтю