Корнієнко Неллі Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Корнієнко Неллі Миколаївна

КОРНІЄ́НКО Неллі Миколаївна (07. 04. 1939, м. Хабаровськ, РФ) – театрозна­вець, театрально-громадська діячка. Дружина Л. Танюка. Д-р мистецтвознавства (1993), акад. НАМУ (2006). Премія ім. Леся Курбаса (1998). Орден княгині Ольги 3-го ступ. (1999). Золота медаль АМУ (2007). Засл. діяч мист-в України (2015). Закін. Київ. ун-т (1961). Працювала у Мос­кві: 1971–82 – н. с. сектору соціології худож. культури Всесоюз. ін-ту теорії та історії мист-в; 1982–92 – ред. з підготовки наук. матеріалів в Об'єдн. ред. журналів ЮНЕСКО. У Києві: від 1993 – пров. н. с. відділу етномистец­тва ІМФЕ НАНУ. 1994 ініціювала створення Нац. центру театр. мист-ва ім. Леся Курбаса: 1995–2012 – дир. Започаткувала наук. напрям у гуманітаристиці – синергетика худож. культури. Наук. дослідження: філос. антропологія театру, культурологія, соціологія театру. Вивчала творчість Й. Гір­няка та Леся Курбаса. Однією з перших у незалеж. Україні видала твори репрес. діячів укр. культури, зокрема заборон. рад. владою п'єси М. Куліша «На­род­ний Малахій», «Вічний бунт». Cпіль­но із чоловіком переклала укр. мовою і видала працю Г. Кре­­ґа «Про мистецтво театру» (К., 1974).

Пр.: Театр сегодня – театр завтра: Социоэстет. заметки о драме, сцене и зрителе 70–80-х годов. К., 1986; Dis­co­vering a Master – Ukrajinska avan­gar­da 1910–1930. Zagreb, 1990; Григорій Сковорода: гіпотеза щастя // ФСД. 1992. № 11; Лесь Курбас: репетиція май­бутнього. К., 1998; 2007; Український театр у переддень третього тисячоліття. Пошук: (Картини світу. Ціннісні орієнтації. Мова. Прогноз). К., 2000; Самосвідомість: гра в театр на межі тисячоліть: соціол. портрет сучасника. К., 2003; Режиссерское искусство Леся Курбаса. Реконструкция (1887–1937). К., 2005; Запрошення до Хаосу. Театр (художня культура) і синергетика. Спро­ба нелінійності. К., 2008; 2010; Нелі­нійне театро(мистецтво)знавство: по­­стнекласич. ландшафт. Від Фауста до Протея. К., 2013.

Літ.: Левченко О. Художня культура як контекст суспільного буття // Укр. гуманітар. огляд. К., 2000. Вип. 4; До­­бронравова І. Запрошення до Хао­су? // ФД. 2009. № 6.

О. Г. Левченко


Покликання на статтю