Корнієнко Оксана Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Корнієнко Оксана Олександрівна

КОРНІЄ́НКО Оксана Олександрівна (15. 12. 1967, Київ) – літературознавець. Д-р філол. н. (2007). Закін. Ки­­їв. пед. ін-т (1990). Відтоді працює у ньому (нині Нац. пед. ун-т): від 2008 – проф. каф. рос. та зарубіж. літ-ри Ін-ту іноз. філології. Досліджує поетику рос. прози 19–20 ст., літ-ру рос. еміграції.

Пр.: Достоевский и Гаршин: Об одном художественном приеме в творчестве писателей // Vsevolod Garshin at the turn of the century. Oksford, 2000. Vol. 3; Миф о Китеже в истории русской культуры: генезис и трансформация // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. К., 2005. Вип. 12; Мифопо­­эти­­ческая парадигма русской прозы 30-х годов XX века: Векторы эстетического поиска в литературе метрополии и зарубежья. К., 2006; Стратегии и типология форм игровой поэтики в литературе // Літературо­знавчі студії: Зб. наук. пр. К., 2011. Вип. 31; Художест­­вен­­ный мир С. Д. Кржижановского: стратегии эстетического поиска // Wspol­­czene Paradigmaty w Literaturo­­znaw­­st­­wie, Jezykoznawstwe, Translatoryce, Pe­­da­­gogice i Kulturoznawstwie w Kon­tekscie Interdyscyplinarnym. Czesto­cho­wa, 2011.

А. Є. Нямцу


Покликання на статтю