Корнієнко Олександр Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Корнієнко Олександр Миколайович

КОРНІЄ́НКО Олександр Миколайович (05. 02. 1938, м. Коломна Моск. обл.) – фахівець у галузі зварювання та історії науки і техніки. Канд. тех. (1970), д-р істор. (2009) н. Закін. Київ. суднобуд. технікум (1956) і політех. ін-т (1961), де відтоді й працював. Від 1963 – в Ін-ті електрозварювання НАНУ (Київ): 1981–86 – зав. відділу наук.-тех. інформації, 1987–98 – зав. лаб. істор.-ретроспектив. аналізу, від 1999 – пров. н. с.; водночас 1982–92 – декан ф-ту історії науки і техніки Київ. нар. ун-ту економіки та наук.-тех. прогресу; 1985–91 – дир. інж.-вироб. центру «Транс­­звар»; 1996–2005 – ст. н. с. Цент­­ру пам'яткознавства НАНУ (оби­­два – Київ). Наук. дослідж. у га­­лузі фізики дуги, процесів плазм. зварювання та конструювання плазмотронів. Розробив технологію плазм. зварювання алюмінієвих сплавів, яку впровадже­­но в судно- і ракетобудування, електроенергетику. Вивчає все­­світню історію техніки, внесок вітчизн. учених і винахідників у розвиток техніки в світ. контексті. Автор знач. кількості статей в УРЕ й ЕСУ. Брав участь у написанні «Історії Української культури», К., 2012, т. 5, ч. 3 (розділи: «Матеріалознавство», «Транс­порт» та ін.). Співзасн. музеїв тех. профілю, зокрема М. Бенардоса в містах Переяслав-Хмельницький і Фастів Київ. обл.

Пр.: Магнитное управление процес­­сом наплавки ленточным электродом под флюсом // СП. 1964. № 4; Тепловая эффективность процесса сварки плазменной дугой переменного то­­ка // АС. 1967. № 11; До 100-річчя Пер­­шого Всесвітнього конгресу електриків // Нариси з історії природознавст­­ва і техніки. К., 1981. Вип. 28; Институт электросварки им. Е. О. Патона. К., 1986; История сварки ХV – середина ХХ вв. К., 2004; Основні напрямки розробки конструкційних матеріалів і технології зварювання в ракетобудуванні // Вісн. Черніг. тех. ун-ту. 2009. № 37 (спів­авт.); Плазменно-дуговая сварка круговых соединений в тонкостенных цилиндрических и сферических конст­­рукциях из алюминиевых сплавов // СП. 2010. № 1 (спів­авт.).

Літ.: Махінчук М. Г. Обереги нашої пам'яті. О., 1998; Патонівська школа. К., 2010.

А. І. Шушківський


Покликання на статтю