Корнійчук Людмила Яківна — Енциклопедія Сучасної України

Корнійчук Людмила Яківна

КОРНІЙЧУ́К Людмила Яківна (10. 11. 1924, Харків – 01. 07. 2014, Київ) – економіст. Д-р екон. н. (1974), проф. (1974). Орден кня­­гині Ольги 3-го ступ. (2001). Держ. нагороди СРСР. Закін. Ки­­їв. ун-т (1949). Працювала в Ін-ті економіки АН УРСР (Київ, 1953–62); від 1962 – у Київ. екон. ун-ті: від 1979 – зав., від 1988 – проф. каф. політекономії, від 2004 – проф.-консультант каф. історії та теорії госп-ва. Досліджувала пи­­тан­ня екон. теорії та історії екон. дум­ки, зокрема істор.-екон. аспекти проблеми сталого роз­­вит­­ку.

Пр.: Економічні погляди С. А. Подолинського. К., 1958 (спів­авт.); Суспільно-економічна думка на Україні в 70-х роках ХIХ ст. К., 1971; История эконо­­мических учений: Учеб. Москва, 1983 (спів­авт.); Історія економічної думки України: Навч. посіб. К., 1993 (спів­авт.); М. Х. Бунге – засновник Київської психологічної школи політичної економії // М. Бунге: сучас. дискурс. К., 2005; По­­літекономія: виникнення і еволюція // ЕУ. 2011. № 1.

Літ.: Корнійчук Людмила Яківна: Біо­бібліогр. покажч. К., 2011.

В. М. Фещенко


Покликання на статтю