Корнійчук Май Тихонович — Енциклопедія Сучасної України

Корнійчук Май Тихонович

КОРНІЙЧУ́К Май Тихонович (02. 05. 1937, с. Валентин Примор. краю, РФ) – фахівець у галузі прикладної ма­­тематики. Д-р тех. н. (1991), проф. (2001). Закін. Київ. ун-т (1961). Відтоді працював у Київ. військ. інж. радіотех. уч-щі: 1979–87 – зав. каф. вищої математики; від 1987 – у Нац. авіац. ун-ті (Київ): від 1999 – проф. каф. авіац. комп'ютерно-інтегров. комп­­лексів; водночас від 1999 – проф. каф. екон.-матем. методів Київ. екон. ун-ту; від 2007 – зав. каф. упр. інформ. безпекою Держ. ун-ту інформ.-комунікац. технологій (Київ). Основні напрями наук. досліджень: надійність і ефек­­тивність функціонування склад. радіотех. систем та радіоелект­­рон. обладнання; нелінійне ма­­тем. програмування; оцінювання екон. ризиків.

Пр.: Ризик і надійність. Економіко-стохастичні методи й алгоритми побудови та оптимізації систем. К., 2000; Математическая модель реструктури­­зации сложных технико-экономи­­чес­­ких структур // Управляющие системы и машины. 2002. № 2; Складні системи з випадковою зв'язністю: ймовірнісне моделювання та оптимізація. К., 2003; Ризик і безпека: кореляція категорій // Захист інформації. 2008. Спец. вип.; усі – спів­авт.

Є. С. Сікорський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Є. С. Сікорський . Корнійчук Май Тихонович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5874 (дата звернення: 24.10.2021)