Корнєйчук Микола Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Корнєйчук Микола Павлович

КОРНЄЙЧУ́К Микола Павлович (22. 01. 1920, с. Бобрик, нині Гомел. обл., Біло­­русь – 22. 07. 2003, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1964), проф. (1965), акад. НАНУ (1997). Засл. діяч н. і т. України (2000). Держ. премії СРСР (1973) та Укра­­їни в галузі н. і т. (1994). Премія ім. М. Остроградського НАНУ (2000). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові і держ. нагороди СРСР. Закін. Дніпроп. ун-т (1955). Учителював 1949–55. У 1955–75 – у Дніпроп. ун-ті: від 1963 – зав. каф. матем. аналізу; від 1975 – зав. відділу теорії набли­­жень Ін-ту математики НАНУ (Ки­­їв). Наук. дослідження: екстрем. задач теорії наближення, питання оптимізації і сплайн-апрок­­сима­­ції. Розв’язав матем. проблему Фавара; розробив нові методи розв’язування екстрем. задач, за допомогою яких отримав результати з наближення класів функцій поліномами і сплайнами; дослідив можливість реалізації найкращих наближень на класах функцій за допомогою ліній. методів.

Пр.: Экстремальные задачи теории приближения. Москва, 1976; Аппрокси­­мация с ограничениями. К., 1982 (спів­авт.); Сплайны в теории приближения. Москва, 1984; Точные константы в теории приближений. Москва, 1987 (англ. перекл. – Exact constants in approxi­­ma­­tion theory // Encyclopedia of Mathema­­tics and Its Applications. Vol. 38. Cam­­bridge, 1991); Экстремальные свойства полиномов и сплайнов. К., 1992 (спів­авт.; англ. перекл. – Extremal Properties of Polynomials and Splines. New York, 1996); Нерівності для похідних та їх за­­стосування. К., 2003 (спів­авт.).

Літ.: 80-річчя академіка НАН України М. П. Корнійчука // Вісн. НАНУ. 2000. № 1; Боголюбов А. Н. Математики. Механики: Био­графический справочник. К., 1983.

М. Л. Горбачук

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
М. Л. Горбачук . Корнєйчук Микола Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5875 (дата звернення: 17.10.2021)