Кудзін Аркадій Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Кудзін Аркадій Юрійович

КУ́ДЗІН Аркадій Юрійович (05. 11. 1934, с. Миронівка, нині місто Київ. обл. – 03. 03. 2006, Київ) – фізик. Син Ю. Кудзіна. Д-р фіз.-мат. н. (1978), проф. (1980). Закін. Дніпроп. ун-т (1958), де відтоді й працював: 1977–98 – зав. каф. електрофізики, водночас 1981–86 – декан фіз. ф-ту, 1986–94 – проректор з наук. роботи, від 2000 – проф. каф. фізики твердого тіла. Наук. дослідження: фізика твердого тіла, зокрема вирощування та вивчення крис­талів склад. оксидів.

Пр.: Стимулированная проводимость монокристаллов силленитов // УФЖ. 1976. Т. 21, вып. 5; Упругие постоянные 3-го порядка монокристаллов парателлурита // Кристаллография. 1979. Т. 24, вып. 5; Изучение методом ЭПР локальных флуктуаций сегнето­электри­ческого фазового перехода в кристал­лах Li2Ge7O15:Mn2+ // ФТТ. 1998. Т. 40, вып. 1; Влияние примесных центров хрома на критические свойства слабополярного сегнетоэлектрика германата лития // Там само. 2004. Т. 46, вып. 9; Фотоиндуцированная диэлек­трическая проницаемость в молибдате свинца // Там само. 2005. Т. 47, вып. 10.

М. М. Дронь


Покликання на статтю