Корнілов Євген Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Корнілов Євген Олександрович

КОРНІ́ЛОВ Євген Олександрович (16. 03. 1934, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1974), проф. (1986). Держ. премія України у галузі н. і т. (2007). Закін. Харків. ун-т (1957). Від 1958 працює у ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т» НАНУ: від 1989 – кер. відділу експерим. плазм. електроніки та нових ра­­діац. технологій, засн. на використанні сильнострум. прискорювачів Ін-ту плазм. електроніки та нових засобів прискорення зарядж. частинок. Водночас від 1995 – проф. каф. фізики Харків. ін-ту льотчиків ВПС Укра­­їни. Наук. дослідж. присвяч. питанням колектив. взаємодії зарядж. частинок; неліній. явищ у плазмово-пучк. системах; гене­­рації стохаст. коливань та нагріву плазми у магніт. пастках; створення компакт. міцних дже­­рел субвисокочастот. коливань; розроблення індукц. прискорю­­вачів для радіац. технологій. Під кер-вом К. створ. сильнострум. джерела іонів металів для індукц. прискорювача. Співвідкривач пучково-плазм. розряду.

Пр.: Механизм образования плаз­­мы при развитии пучковой неустойчивости // ЖТФ. 1965. Т. 35; Об управ­лении спектром колебаний в системе пу­­чок–плазма при помощи внешней мо­­дуляции // Электроника и радиотехника. 1971. Т. 1; Линейный индук­­ци­­онный ускоритель зарядово-компен­­сованных ионных пучков для инерциального УТС // ФП. 1993. Т. 19, вып. 5; Экспериментальное исследование воз­­буждения мощных СВЧ-колебаний электронным пучком в гибридной замедляющей структуре с плазменным заполнением // Там само. 1994. Т. 20, вып. 9; Стохастический нагрев плаз­­мы при электронном циклотронном резонансе // Письма в ЖЭТФ. 1999. Т. 69, вып. 11; High number harmonic excitation by oscillators in periodic media and periodic potential // Problem of Ato­­mic Science and Technology. 2003. № 4(3) (усі – спів­авт.).

О. М. Єгоров

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. М. Єгоров . Корнілов Євген Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5884 (дата звернення: 22.10.2021)